Avdelinger


Ordenstjenesten

Ordenstjenesten er den vanligste av politiets avdelinger – De er på plass rundt om i landet for å skape ro og trygghet i Norges gater.


Utrykningspolitiet – UP

UP holder seg ute i trafikken og har som hovedoppgave å sørge for trygg ferdsel på alle norske veier, og bekjempe kriminalitet på veiene. 
De er spesialtrente i biljakter, bilkontroller og alt annet som omhandler trafikk. Utrykningspolitiet bistår også ordenstjenesten ved behov.


Hundetjenesten – Victor

Victor er hundetjenesten i politiet. Deres viktigste arbeidsverktøy er naturligvis hunden. 
Victor har mange forskjellige typer hunder, hvor noen er spesialtrent innenfor et fordypningsfelt. Hundetjenestens politibetjenter og hunder jobber tett sammen for å bekjempe kriminalitet over hele byen.


Beredskapstroppen – Delta

Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet.
For å ivareta enkelhet, kraftsamling og handlefrihet bør Beredskapstroppens ressurser settes sammen for optimal løsning av et oppdrag.
Beredskapstroppen kan også bistå med polititaktiske råd til taktisk, operasjonelt og strategisk nivå i politidistriktet.