Søk som Sivil!

For en stund tilbake, åpnet vi muligheten for å søke seg inn i Norsk Politi Klan som kun sivil. Dette har nå blitt testet en god stund, og vi har bestemt oss for å fortsette med det. Her er aldersgrensen noe mer fleksibel enn når du søker ordinært medlemskap.

Fremgangsmåten når du skal søke deg inn som sivil fungerer på samme måte som når du søker deg inn som ordinært medlem, men du må huke av at du kun ønsker å være medlem som sivil. Du kan lese mer om hvordan du søker medlemskap her.


Litt om Sivilkompetansen

Som sivil i Norsk Politi Klan er du ansvarlig for oppdragene som lages for de forskjellige nødetatene. Vi bruker 3 forskjellige rangeringer innenfor sivilkompetansen. Sivil 1, Sivil 2 og Sivil 3. Disse har forskjellige restriksjoner på hvilke type oppdrag man kan lage.

Fortvil ikke! Ønsker du å søke som sivil nå, og bestemmer deg senere for at du ønsker politikompetanse eller lignende, er det fullt mulig å søke dette uten å måtte søke nytt medlemskap.